Wspólne wizje przyszłości von Hubert Luszczynski als Paperback

Wspólne wizje przyszłości

Wspólne polsko-niemieckie projekty zainicjowane przez Huberta Luszczynskiego, koncentrujące się przede wszystkim na teraźniejszości i przyszłości polskiej i niemieckiej młodzieży same w sobie przekraczają granice i są dobrem ogólnoeuropejskim. Ponadto osadzone są w umowie polsko-niemieckiej, na podstawie której powstała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, centralna instytucja wspierająca. To słusznie podkreśla autor w swoich esejach, ponieważ z tym związane są zobowiązania dotyczące prawa państwowego. I z pewnością po roku 1989 poczyniono w tej kwestii znaczących dokonań. To oczywiście nie powinno yć przyczyną – i tutaj zgadzam się z Luszczynskim – do tego, aby spocząć na laurach. Demokratyczne współdziałanie, przestrzeganie praw człowieka, respekt i partnerstwo nie są rzeczą oczywistą, muszą być cały czas praktykowane zarówno w kraju jak i za granicą, aby zagwarantować wspólna przyszłość, ale również przestrzec przed autorytarnymi, nacjonalistycznymi i rasistowskimi zachowaniami, które w ostatnim stuleciu długotrwale zatruwały stosunki polsko-niemieckie. Wymianie uczniowskiej i powstającym z niej partnerstwom szkół przypada w tym kontekście fundamentalna rola. To przekazuje nam rzetelnie, z pełnym zaangażowaniem, nigdy nie przemądrzając się swoich publikacjach Hubert Luszczynski. I za to należą mu się podziękowania i pełen szacunek.

Paperback
12,50 €
inkl. MwSt.
keine Bewertung
Seitenanzahl: 160 ISBN: 978-3-7482-9897-7 Größe: 14,8 cm x 21,0 cm Erscheinungsdatum: 18.07.2019
   

Mehr zum Autor

zur Autorenseite